Dopravní značení Faram

Značení FARAM bylo založeno na počátku roku 2012. Pro tento krok jsme se rozhodli po předchozí mnohaleté praxi a zkušenostech čerpaných od roku 2004, při realizaci mnoha projektů a poskytování služeb v oblasti dopravního značení a dopravy.

Tehdejší činností byla především realizace podlimitních veřejných zakázek a zakázek malého rozsahu, mezi které patřilo např. poskytování dlouhodobých služeb pro největší městské obvody Ostravy.

Dále zakázky drobného a většího charakteru pro soukromý sektor, zahrnující široké spektrum poskytovaných služeb, mezi které patří: bezpečnostní značení hal, průmyslových areálu, značení parkovišť a podzemních garáží nákupních center, značení při výstavbách a rekonstrukcích silnic II, III tříd, místních komunikací, dětských dopravních hřišť aj., včetně spoluprací na různých zakázkách se společnostmi stejného zaměření, kterým zůstáváme i nadále otevřeni.

Plynule jsme tak navázali na všechny tyto činnosti a nyní pokračujeme vlastní cestou na které jsme připraveni podat Vám pomocnou ruku při realizaci Vašich projektů, v podobě Našich služeb. Ty také chceme s postupem času aktivně zdokonalovat a inovovat.

Naše služby:

  • Údržba, montáž a prodej svislého dopravního značení
  • Údržba, montáž a prodej dopravního zařízení
  • Provádění vodorovného dopravního značení
  • Bezpečnostní značení hal a průmyslových objektů
  • Prodej bezpečnostních zařízení a bezp. tabulek pro haly aj. provozy
  • Montáž a prodej reklamních a naváděcích systému (banery,naváděčky,tabule)
  • Montáž a prodej příhradových konstrukcí (např. pro bilboardy)
  • Vypracování a schválení projektové dokumentace včetně schválení PČR,KRú,Oú